Open post

Civil Society Network Opinion on the Proposals for a Swedish NHRI (SWE)

Nätverket för en svensk Människorättsinstitution. Till samtliga remissinstanser

Med anledning av promemorian ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” Ds 2019:4

DNR: Ku2018/02102/DISK

Bakgrund

Nätverket för en svensk Människorättsinstitution är ett nätverk av organisationer i civilsamhället som … Continue reading » “Civil Society Network Opinion on the Proposals for a Swedish NHRI (SWE)”

Continue readingMore Tag
Open post

Giving Teeth to International Human Rights Treaties in Asia: National Human Rights Commissions

RWI visiting professor, Brian Burdekin will be giving an open lecture on September 30th. He will consider recent developments in protecting human rights throughout Asia. This is an area in which Burdekin has been heavily involved, advising governments and civil … Continue reading » “Giving Teeth to International Human Rights Treaties in Asia: National Human Rights Commissions”

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top