Opportunities

Join our team

We offer a dynamic environment and the opportunity to contribute to a wider understanding of, and respect for, human rights and internatational humanitarian law. Our headquarters are in Lund, Sweden and we have offices in Yerevan, Harare, Jakarta, Nairobi and Phnom Penh.

Please note that we do not fill vacancies or take on interns without prior advertising, as we are unfortunately unable to process unsolicited applications.

All vacant positions and consultancies

The Fulbright Distinguished Scholar

The Fulbright Distinguished Scholar is co-hosted by the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) and the Law Faculty at Lund University (LU). The aim is to promote collaboration between human rights scholars in the United States and Sweden.

Learn more 

Call for Application – Summer School in International law, human rights and migration.

The Center for European Studies of Yerevan State University and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law are pleased to announce the Summer School on International Law, Human Rights and Migration, which will take place in Yerevan State University Guesthouse in Tsaghkadzor, Armenia in July 29th to August 2nd.

More information here

Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը և Ռաուլ Վալենբերգ մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի ինստիտուտը հայտարարում են «Միջազգային իրավունք, մարդու իրավունքներ և միգրացիա» թեմայով ամառային դպրոցի հայտերի ընդունումը, որը տեղի կունենա Երևանի պետական համալսարանի Ծաղկաձորի հյուրատանը՝ ս․թ․ հուլիսի 29-ից օգոստոսի 2-ը։

Հավելյալ տեղեկություն

Call for Proposals

RWI is inviting calls for proposals to the international conference ”Human Rights in Afghanistan: Exploring New Topics and Addressing Persistent Challenges”. This conference aims to explore innovative human rights research on Afghanistan and we invite Afghan scholars, students, CSO representatives, and practitioners to apply for participation.

Where: Turkey (venue to be defined)

When: June 5-6, 2024

Read more here

Guest Scholars

The Institute regularly welcomes guest scholars in Lund to be part of the dynamic human rights research environment. Here guest scholars will be exposed to both academic and applied approaches to the study of human rights in a multi-disciplinary environment.

Learn about becoming a guest scholar

Scroll to top