Apply for this annual human rights study scholarship

The Raoul Wallenberg Institute is announcing “The Martin Alexanderson Research Scholarship for Human Rights Studies – 2015.”

The scholarship will be awarded to someone planning to carry out, or who is actually carrying out, a study in the field of human rights, preferably in respect to Roma populations or anti-Semitism, and who is well qualified for the task.

We encourage applications for carrying out a study on police registration of Roma in Sweden as well as applications concerning the implementation of human rights of Roma, i.e. strategies for Roma rights implementation, special measures directed towards or non-discrimination of Roma.

Applications for studies of Romanian EU migrants begging in Sweden are also welcome as well as other relevant proposals.

The project shall start and be finalized, or expected to be finalized, before the end of the year 2015. The Scholarship amounts to SEK 30,000. A complete application should contain the applicant’s CV, a brief description of the project, its aim and relevance, as well as a time frame (1-2 pages in A4). The application shall also contain budget information which indicates costs related to the project and when applicable, information about other sources of funding available for the project, and shall be written in English.

Application deadline is 1 April 2015. Applications shall be sent to Raoul Wallenberg Institute, Attn. Ms. Mastibegim Milikbekova, P.O. Box 1155, SE-221 05 Lund. For further information, please contact:

.

***

The following is in Swedish.

Raoul Wallenberg-institutet utlyser “Martin Alexandersons forskningsstipendium för mänskliga rättigheter – 2015”. Stipendiet tilldelas ut någon som planerar att genomföra, eller som har genomfört en studie på området mänskliga rättigheter, helst i relation till romers mänskliga rättigheter eller till antisemitism, och som är väl kvalificerad för uppgiften. Vi uppmuntrar ansökningar om polisens registrering av romer i Sverige men också hur romers mänskliga rättigheter genomförs, exempelvis genom strategier, särskilda åtgärder eller förbud mot diskriminering. Ansökningar om romska EU-migranter i Sverige och andra relevanta studier är också välkomna.

Projektet ska påbörjas och skall slutföras, eller förväntas vara slutfört, före utgången av år 2015. Stipendiet uppgår till 30 000 kronor.

Ansökningen ska innehålla en kort beskrivning av projektet, dess mål och relevans, samt en tidsplan (1-2 sidor i A4). Ansökan ska även innehålla en budget med tydlig koppling till projektet, och i förekommande fall, information om andra finansieringskällor för projektet. Till ansökan ska bifogas en CV.

Ansökan ska skrivas på engelska. Sista ansökningsdag är 1 april. Ansökan ska skickas till P.O. Box 1155, SE-221 05 Lund. För mer information kontakta:  

.

Share with your friends