Funktionsrättskonventionen: Fördragskonform tolkning i norm(dis)harmoni

By: Anna Bruce

Publisher: Författarna och Studentlitteratur

Work in progress version of book chapter in Swedish: Bruce, A, Funktionsrättskonventionen: Fördragskonform tolkning i norm(dis)harmoni, Lind, A-S, Thorburn Stern, R. & Österdahl, I. (red.) (2024). Folkrätten i svensk rätt. Ett nytt decennium. Lund: Studentlitteratur.

Share with your friends
Scroll to top