Solidaritet och samarbete stoppar ickedemokraterna

By: Morten Kjaerum

Publisher: [custom-field id='field_hbg05']

Det är just i svåra tider som de mänskliga rättigheterna testas. Därför måste EU och Europarådet stärkas som centrala aktörer när det kommer till skyddet av våra grundläggande europeiska värderingar, skriver Morten Kjaerum, direktör för Raoul Wallenberg Institutet i vår serie »Hoten mot demokratin«.

Share with your friends
Scroll to top