Retsforbeholdet : et forbehold ude af kontrol?

LUP ID: 816c1e22-b7ae-4fdc-ab47-9e24f4ac9405

Page Reference: 35-44

De danske forbehold er en aftale med resten af EU om, at der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke deltager i. Forbeholdene omfatter retlige og indre anliggender, forsvar, euroen samt unionsborgerskab. Retsforbeholdet vedrører opgaver, der i EU-lande typisk varetages af politi, domstole og andre retlige myndigheder

Share with your friends
Scroll to top