Report no.16: FN-konventionen om barnets rättigheter

By: Göran Melander, Thomas Hammarberg

ISSN: 0283-085X

I denna skrift presenterar Thomas Hammarberg konventionens principer och normer samt diskuterar metoderna att övervaka efterlevnaden. Ett par avsnitt av texten har nyligen publicerats på engelska i skriften “Making reality of the rights of the child”, utgiven 1993 av Rädda Barnen.

Share with your friends
Scroll to top