Rättegången som en mänsklig rättighet

ISBN: 978-91-47-09420-2

Artikeln behandlar rättegångsprocessen som en del av de mänskliga rättigheterna, dess centrala beståndsdelar och dess funktion ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel.