Rättegången som en mänsklig rättighet

By: Karol Nowak

LUP ID: 64bfe40d-8d89-4e15-9344-eb12b524867d

Publisher: [custom-field id='field_hbg05']

Page Reference: 143-166

ISBN: 978-91-47-09420-2

Keywords: etik, human rights, mänskliga rättigheter, procedural law, processrätt, rättsfilosofi

Artikeln behandlar rättegångsprocessen som en del av de mänskliga rättigheterna, dess centrala beståndsdelar och dess funktion ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel.

Share with your friends
Scroll to top