LSS-haveri – utredningen strider mot konventioner

By: Anna Bruce, Anna Nilsson

Publisher: [custom-field id='field_hbg05']

Keywords: funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter

Den statliga LSS-utredningen tycks inte ta hänsyn till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver forskarna Anna Bruce och Anna Nilsson.

Share with your friends
Scroll to top