Collective action-problemet och komplexa fredsoperationer – kollektiv säkerhet med förhinder

ISSN: 0020-577X

Järnridåns fall i Europa 1989 markerade början till slutet på det Kalla kriget och den bipolära världsordningen som genom sin politisk-militära struktur handlingsförlamat FN:s säkerhetsråds operativa förmåga. Enigheten inom FN ökade, vilket i sin tur skapade förväntningar om en kollektiv geopolitisk analys, en multilateral världsordning baserad på den internationella rättens principer samt Säkerhetsrådet som ett «vehicle for true collective action».