Collective action-problemet och komplexa fredsoperationer – kollektiv säkerhet med förhinder

By: Mikael Baaz, Niclas Lantz

LUP ID: 42ae5c64-51c7-455c-b652-b379a76fcc52

Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Page Reference: 98-107

ISSN: 0020-577X

Keywords: Law, Other Social Sciences not elsewhere specified

Järnridåns fall i Europa 1989 markerade början till slutet på det Kalla kriget och den bipolära världsordningen som genom sin politisk-militära struktur handlingsförlamat FN:s säkerhetsråds operativa förmåga. Enigheten inom FN ökade, vilket i sin tur skapade förväntningar om en kollektiv geopolitisk analys, en multilateral världsordning baserad på den internationella rättens principer samt Säkerhetsrådet som ett «vehicle for true collective action».

Share with your friends