The Raoul Wallenberg Institute has been commissioned by the UN Secretary-General to participate in the review of the UN agency UNRWA.

Raoul Wallenberg Institutet i Lund har idag fått i uppdrag av FNs Generalsekreterare att delta i granskningen av FN organet UNRWA

FNs Generalsekreteraren Antonio Guetteres, har idag efter samråd med UNRWA:s Högkommissarie Philippe Lazzarini, tillsatt en oberoende granskningsgrupp för att … Continue reading » “The Raoul Wallenberg Institute has been commissioned by the UN Secretary-General to participate in the review of the UN agency UNRWA.”

Continue readingMore Tag
Scroll to top