İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı

Genel Çerçeve

RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibesi’nin temel amacı, Türkiye’de insan hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmaktır.

Hibenin toplam miktarı 105.000TL olup, araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL’dir.

İnsan Hakları Araştırmaları Hibe (İHAH) başvurusu için belirlenen son başvuru tarihi 21 Mart 2014’tür.

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili olmalıdır. Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma raporunun teslimi 01 Aralık 2014 tarihini geçmemelidir.

Detaylı bilgi için Başvuru Koşullarını  içeren belgeyi okuyabili, hibe başvuru formalarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Araştırmacı Bilgi Formu (link to 2014RWI_ArastirmaBursu_ArastirmaBilgiFormu)

Araştırma Hibesi Teklif Formu (Link to 2014RWI_ArastirmaBursu_TeklifFormu)

 

Scroll to top