EU-rapport om romer i Sverige

Inbjudan till regionala presentationer och diskussioner om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapport ”Roma and Travellers in six Countries” avseende den romska minoritetens m. fl. sociala situation och erfarenheter av diskriminering i Sverige och fem andra europeiska länder.

2020 släppte FRA en rapport om den romska minoritetens m. fl. sociala situation och erfarenheter av diskriminering i sex länder (Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien). Rapporten är baserad på totalt 4659 intervjuer varav 404 i Sverige.

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt har fått i uppdrag av FRA att i nära samarbete med det romska civilsamhället lansera rapporten i Sverige. Detta sker genom regionala möten i Malmö, Göteborg, Linköping, och Uppsala samt en nationell lansering i Stockholm.

Syftet med lanseringen är att presentera rapporten och mot bakgrund av EU:s ramverk för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet samt den svenska strategin för romsk inkludering skapa dialoger kring romers rättigheter i Sverige. Slutsatserna från samtliga regionala möten, med synpunkter från det lokala civilsamhället, kommer att presenteras vid den nationella lanseringen i Stockholm.

Plats och datum för de regionala mötena, vilka anordnas i samarbete med respektive länsstyrelse:

Den 24 maj i Linköping kl. 13.00-17.00 – Anmäl dig här (40 platser)

Den 25 maj i Malmö kl. 12.30-16.30 – Anmäl dig här (40 platser)

Den 31 maj i Uppsala kl. 13.00-17.00 – Anmäl dig här (40 platser)

Den 3 juni i Göteborg kl. 09.00-13.00 – Anmäl dig här (50 platser)

Vi hoppas att du har möjlighet att medverka vid det regionala möte som anordnas närmast där du är verksam. Se bifogat program. Anmälan sker elektroniskt via följande länk.

För deltagare från civilsamhället utgår ersättning (mot originalkvitto) för resa med kollektivtrafik.

Ytterligare upplysningar lämnas av Frida Wall (frida.wall@rwi.lu.se)

Med vänlig hälsning

Rolf Ring

Biträdande direktör

Raoul Wallenberginstitutet i samarbete med É Romani Glinda, Minoritetsnytt, Organisationen Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans (RKFKT), Riksförbundet Romer i Europa, Romers rättigheter i samhället riksförbund (RRSR), och internationellt rom och resande kvinnocenter.

Share with your friends