Open post

Civil Society Network Opinion on the Proposals for a Swedish NHRI (SWE)

Nätverket för en svensk Människorättsinstitution. Till samtliga remissinstanser

Med anledning av promemorian ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” Ds 2019:4

DNR: Ku2018/02102/DISK

Bakgrund

Nätverket för en svensk Människorättsinstitution är ett nätverk av organisationer i civilsamhället som … Continue reading » “Civil Society Network Opinion on the Proposals for a Swedish NHRI (SWE)”

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 10 11 12
Scroll to top