Atsevišķu Latvijas Republikas Satversmes grozījumu nepieciešamības pamatojums sakarā ar Eiropas Savienības tiesību integrāciju Latvijas tiesību sistēmā [Commentaries to Several Amendments Necessary in the Constitution in View of the Integration of EC Law into the Latvian Legal System]

Continue reading » “Atsevišķu Latvijas Republikas Satversmes grozījumu nepieciešamības pamatojums sakarā ar Eiropas Savienības tiesību integrāciju Latvijas tiesību sistēmā [Commentaries to Several Amendments Necessary in the Constitution in View of the Integration of EC Law into the Latvian Legal System]” Continue readingMore Tag
Scroll to top