Retsforbeholdet : et forbehold ude af kontrol?

De danske forbehold er en aftale med resten af EU om, at der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke deltager i. Forbeholdene omfatter retlige og indre anliggender, forsvar, euroen samt unionsborgerskab. Retsforbeholdet vedrører opgaver, der i EU-lande typisk varetages af politi, domstole og andre retlige myndigheder